Yderligere oplysninger: 

Kontakt Radio- og tv-nævnet på rtv@slks.dk


Program fra mødet


Lydfil fra oplæg af slots- og kulturstyrelsen


Lydfil fra spørgerunde