Program

Kl. 12.00 – 13.00
Ankomst, indkvartering og frokost


Kl. 13.00 – 14.30
Orientering om udbud af sendetilladelser til ikkekommercielt tv i MUX 1 ved
specialkonsulent Grace Bondebjerg Suhadi, SLKS – Medier
Orientering om krav og betingelser for ikkekommerciel lokalradio ved fuldmægtig
Anna Bæhr Christiansen og fuldmægtig Joachim Kirkeskov Hansen, SLKS – Medier.

Se pdf, dias og links til vejledninger og udbud nederst på siden

Kl. 14.30 – 15.00
Pause

Kl. 15.00 – 16.30
Videns- og erfaringsdeling: oplæg fra Syddjurs Lokal Radio- og Aarhus Global Media
– Niels Holst og Rui Monteiro samt Station København – Bent Hansen. Debat

Se pdf nederst på siden

Kl. 16.30 – 16.45
Kort pause

Kl. 16.45 – 18.30
Fortsat videns – og erfaringsdeling: oplæg fra Sønderborg LokalTv ved Knud
Sveistrup – fortsat debat.

Kl. 19.00 – 20.00
Middag