Til alle ikke-kommercielle TV-stationer i MUX 1
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, inviterer jer hermed til en lille konference
Lørdag den 8. oktober 2022 på Milling Park Hotel, Viaduktvej 28 5500 Middelfart.

Vi starter kl. 12.00 med frokost og konferencen går i gang kl. 13.00. Vi forventer afslutning kl.
16.00 med kaffe med videre.
Formålet med denne lille sammenkomst er at finde fælles fodslag i forhold til at oprette et
landsdækkende sendesamvirke og i givet fald finde ud af hvilken teknisk løsning, der skal bruges
fremadrettet.

Program
Velkomst
Nødvendigheden af et landsdækkende sendesamvirke contra de nuværende regionale, ved Gitte
Thomsen, SAML.
Headend til MUX 1, ved Louise Sabroe Ekholdt og Eddy Ahlgreen, Ø-TV, Bornholm
Hvilke krav skal vi stille til nyt teknisk setup hos Cibicom?, ved Gunnar Thomsen, SAML.
Debat og konklusion
Afslutning og tak for i dag.
Tilmelding er nødvendig og skal ske via mail til SAML’s sekretariat på mail: saml@saml.dk
senest den 6. oktober 2022. Tak
Der ydes rejserefusion.