SAML’s mediedag bliver i år lørdag den 22. april på Milling Park Hotel i Middelfar. Kulturminister Jacob Engel Schmidt, Moderaterne, er inviteret men vi har endnu ikke modtaget svar fra ministeren. Som vanligt vil søndag formiddag blive brugt på Årsmøde og generalforsamling. Og man kan allerede tilmelde sig nu. Deltagergebyret er kr. 200,- per deltager som dækker over forplejning og evt. overnatning, hvis man ønsker at deltage begge dage. Tilmelding kan ske ved mail hertil sekretariatet med oplysning om navn på den station, man kommer fra, navn(e) på deltager(e) samt om man ønsker overnatning og eventuelt har madallergier eller andet, der bør tages hensyn til.